УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Мартин Гергов не носи отговорност в случай на временна или постоянна психическа и/или физическа травма,
получена от потребителя при изпълнение на тренировъчна, хранителна, суплиментарна и подобни програми
и/или консултации съставени му под формата на онлайн консултация или публикация(писмено).

Консултацията с лекар преди изпълнението на съставена тренировъчна, хранителна, суплиментарна и подобни програми
и/или консултации е Ваше задължение.


Всички пакети са валидни за срок от 30 дни от датата на провеждане на първа тренировка.
Тренировка, отложена в деня на провеждане се счита за проведена.